Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümününden 2016 yılında onur derecesi ile mezun oldum. Yüksek lisansımı, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London’ da Klinik Psikoloji alanında Distinction derecesi ile tamamladım.

Lisans süresi boyunca Humanite Psikiyatri, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, Fransız Lape Hastanesi ve Davranış Bilimleri Enstitüsü gibi kurumlarda Asistan Psikolog olarak görev aldım ve yoğunlukla ergen ve yetişkinlerle çalıştım. Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda kadın-erkek ilişki dinamikleri üzerine Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Kafesçioğlu tarafından yürütülen bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev aldım.

Bu süreçte, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Minesota Çok Yönlü Kisilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimini tamamladım. Eş zamanlı olarak, MOXO Türkiye tarafından verilen MOXO dikkat testi eğitimini tamamlayarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarla çalıştım.

Yüksek Lisans süresi boyunca, dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olan Bethlem Royal Hastanesi’nde yetişkinlerle çalıştım ve ağırlıklı olarak Kognitif Davranışçı Terapi eğitimi aldım. Response Inhibition Training’in dürtü kontrol bozuklukları üzerine olan etkisini araştırdığı tezimi Madrid’de 2. si düzenlenmiş olan Psikiyatri ve Psikoloji Sendromları Konferansı’nda sundum. Çalışmalarımın bulguları ‘’Journal of Clinical and Experimental Psychology’’ de yayınlanmıştır.

Yüksek Lisans eğitimi sonrasında, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği tarafından akrediteli olan Kognitif ve Davranışçı Terapi eğitiminin Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları modülünü tamamlamış olup süpervizyon sürecime devam etmekteyim. Bilişsel terapinin öncüsü olan Dr. Aaron Beck tarafından kurulmuş olan Beck Ensitüsü'nden Kognitif ve Davranışçı Terapi Temel İlkeleri ve Kaygı Bozuklukları eğitimlerini tamamladım.

Koç Üniversitesi’nde Dr.Ayşe Altan ile birlikte ‘’Differentiation between social anxiety and social anhedonia in terms of their association with inhibitory capacity’’ adlı projede araştırma asistanı olarak yer aldım. Şu anda, Boğaziçi Üniversitesinin, Duke Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü ortak proje olan ‘’Behavioural Science Global Project’’ te araştırmacı olarak yer almaktayım.

Davranışsal Ekonomi ve insanların karar verme mekanizmalarıyla  yakından ilgilenmekte olup, Harvard Business Review Türkiye’de, ‘’Dürtme Politikalarını Etkin ve Etik Bir Şekilde Tasarlamak’’ adlı makalem bulunmaktadır.

Covid süresi boyunca, Yrd. Doç. Dr. Selenga Gurmen süpervizyonluğunda sağlık çalışanlarına gönüllü online terapi desteği sağladım. Şu anda Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Biriminde depremden etkilenen bireylere psikososyal destek sağlamak amacıyla gönüllü psikolog olarak görev almaktayım.

Genç ve yetişkinlerle yürütmekte olduğum bireysel seanslarımda ağırlıklı olarak Kognitif ve Davranışçı Terapi olmak üzere; Kabul ve Kararlılık ile Metakognitif gibi kanıta dayalı terapi yaklaşımlarınıda kullanmaktayım. Psikoistanbul tarafından verilen Gottman Çift Terapisi 1. Düzey eğitimini tamamlamış olup çiftlerle olan çalışmalarımda Gottman ekolünü benimsemekteyim.

Yayınlar:

Peksevim, E. (2019) ”The Effectiveness of Response Inhibition Training on Compulsive Acquiring”. Poster presentation at the 2nd World Congress on Psychiatry and Psychological Syndromes in Madrid, Spain. (11/11/2019).

Peksevim, E., Peksevim, S. (2020) “Effective and Ethical Design of Nudging Policies.” Harvard Business Review Turkey, September.